OMV_2019029603 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van een zolderverdieping en het vervangen van een zadeldak door een vlak dak

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019029603
  

Referentie gemeente:

2019/00042/OV
  

Projectnaam gemeente:

verbouwen van een zolderverdieping en het vervangen van een zadeldak door een vlak dak
    

Ligging:

Koning Albertstraat 72 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 1, sectie A, perceel 160E12

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Anas Karrouch, Koning Albertstraat 72 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 20/05/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een zolderverdieping en het vervangen van een zadeldak door een vlak dak.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.