Openbaar Onderzoek – Aanvraag Omgevingsvergunning voor het hervergunnen, wijzigen, toevoegen en uitbreiden van een bestaande milieuvergunning

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019000153

Referentie gemeente:

2019/00120/OV

Projectnaam gemeente:

hervergunnen, wijzigen, toevoegen en uitbreiden van een bestaande milieuvergunning
 

Ligging:

Bergensesteenweg 308 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 23582, sectie E, perceel 277R, 283V, 287B

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door Ascolia, Bergensesteenweg 308 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bergensesteenweg 308 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging Afdeling 23582, sectie E, perceel 277R, 283V, 287B
De aanvraag betreft hervergunnen, wijzigen, toevoegen en uitbreiden van een bestaande milieuvergunning.
De aanvraag bevat volgende toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst:
4.4., 43.1.1°a), 4.3.c)1°i), 17.1.2.1.2°, 29.5.7.2°c), 16.3.2.1°a), 15.1.1°, 17.3.2.2.1., 17.1.2.2.2°, 16.3.1.1°, 17.3.4.1°a), 29.5.2.2°a), 17.3.6.1°a), 17.3.2.3.1.a., 3.2.2°a), 29.5.5.3°, 29.5.4.1°a), 29.5.3.1°a), 6.4.1°, 17.4.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 21/06/2019 tot en met 20/07/2019.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 20/07/2019, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2019000153
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)