Openbaar Onderzoek – Aanvraag Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis en overkapping

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019061313

Referentie gemeente:

2019/00098/OV

Projectnaam gemeente:

tuinhuis met overkapping
 

Ligging:

Den Huysman 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 2, sectie D, perceel 143H2

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door de heer Guillaume Eylenbosch, Den Huysman 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Den Huysman 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging Afdeling 2, sectie D, perceel 143H2
De aanvraag betreft het plaatsen van een tuinhuis met overkapping.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 20/06/2019 tot en met 19/07/2019.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 19/07/2019, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2019061313
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)