OMV_2019018851 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen van een zwembad en poolhouse

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019018851
  

Referentie gemeente:

2019/00028/OV
  

Projectnaam gemeente:

aanleggen van een zwembad en poolhouse
    

Ligging:

Callenberg 1 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 1, sectie B, perceel 282C, 283C, 287B

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Kurt Marcel Platteau, Westhovestraat 2 te 8950 Heuvelland, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 27/05/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot het slopen van een berging en aanleggen van een zwembad en poolhouse.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.