OMV_2019038717 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vervangen van een deur door een venster in voorgevel

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019038717
  

Referentie gemeente:

2019/00059/OV
  

Projectnaam gemeente:

vervangen van een deur door een venster in voorgevel
    

Ligging:

Boomkwekerijstraat 100 te 1601 Ruisbroek Afdeling 7, sectie A, perceel 104N2

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Nadia Nejjari, Boomkwekerijstraat 100 te 1601 Ruisbroek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 27/05/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot het vervangen van een deur door een venster in voorgevel.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.