OMV_2019033005 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vellen van bomen in het kader van een goedgekeurde verkaveling

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019033005
  

Referentie gemeente:

2019/00047/OV
  

Projectnaam gemeente:

vellen van bomen in het kader van een goedgekeurde verkaveling
    

Ligging:

Jan Vanderstraetenstraat zn te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 2, sectie E, perceel 302C, 302D

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Agnès Alice Bosch, Jan Vanderstraetenstraat 302 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 27/05/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot vellen van bomen in het kader van een goedgekeurde verkaveling.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.