OMV_2019033043 - Bekendmaking weigering over een omgevingsvergunningsaanvraag voor regulariseren van een (tijdelijk) verblijf voor seizoenarbeiders

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019033043
  

Referentie gemeente:

2019/00048/OV
  

Projectnaam gemeente:regulariseren van een (tijdelijk) verblijf voor seizoenarbeiders
Ligging:

Postweg 20 te 1602 Vlezenbeek Afdeling 23089, sectie B, perceel , 345A, 346E

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van John Van Laethem, Lenniksebaan 1065 te 1602 Vlezenbeek, werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 20/05/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning op basis van de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening en de vigerende wetgeving.
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-
Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.