OMV_2019037090 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen en regulariseren van een hoeve met 3 woonentiteiten

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019037090
  

Referentie gemeente:

2019/00057/OV
  

Projectnaam gemeente:

verbouwen en regulariseren van een hoeve met 3 woonentiteiten
    

Ligging:

Pelikaanberg 38 bus 1,2, Pelikaanberg 38A, Schamelbeekstraat 2A te 1600 Oudenaken Afdeling 4, sectie A, perceel 201K

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Robert Dekker – Marie France Massien, Schamelbeekstraat 2A te 1600 Oudenaken, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 27/05/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot verbouwen en regulariseren van een hoeve met 3 woonentiteiten.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.