OMV_2019029313 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van een schuur en het bouwen van een eengezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019029313
  

Referentie gemeente:

2019/00055/OV
  

Projectnaam gemeente:

slopen van een schuur en het bouwen van een eengezinswoning
    

Ligging:

Schamelbeekstraat 2B te 1600 Oudenaken Afdeling 4 sectie A, perceel 201L

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Johnny De Smet – Cindy Devalkeneer, Schamelbeekstraat 2 te 1600 Oudenaken, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 27/05/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot slopen van een schuur en het bouwen van een eengezinswoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.