OMV_2019032098 - Bekendmaking weigering over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019032098
  

Referentie gemeente:

2019/00044/OV
  

Projectnaam gemeente:verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
Ligging:

Bergensesteenweg 131 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 1, sectie A, perceel 167/02B3

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Hubert Muembo Muteba, Bergensesteenweg 131 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 27/05/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning op basis van de goede ruimtelijke ordening en de vigerende wetgeving.
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.