OMV_2019038365 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van een eengezinsrijwoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019038365
  

Referentie gemeente:

2019/00058/OV
  

Projectnaam gemeente:

verbouwen van een eengezinswoning
    

Ligging:

Jan Vanderstraetenstraat 88 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 2, sectie E, perceel 214R4

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Valeriu Popa, Jan Vanderstraetenstraat 88 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 27/05/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een eengezinsrijwoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.