OMV_2019042268 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van bestaande eengezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019042268
  

Referentie gemeente:

2019/00066/OV
  

Projectnaam gemeente:

verbouwen van bestaande eengezinswoning
    

Ligging:

Stationsstraat 8 te 1601 Ruisbroek Afdeling 7, sectie A, perceel 180P6

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Amina CHARI, Stationsstraat 8 te 1601 Ruisbroek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 17/06/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een bestaande eengezinswoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.