OMV_2019042527 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen van een terras aan een bestaand restaurant

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019042527
  

Referentie gemeente:

2019/00071/OV
  

Projectnaam gemeente:

aanleggen van een terras aan een bestaand restaurant
    

Ligging:

Bergensesteenweg 12, Bergensesteenweg 16, Bergensesteenweg 16-18, Bergensesteenweg 18 te 1600 Sint-Pieters-
Leeuw Afdeling 1, sectie A, perceel 44G3

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Dimitrios TOLIS, Bergensesteenweg 12 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 17/06/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot aanleggen van een terras aan een bestaand restaurant.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.