OMV_2019044745 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van een veranda

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019044745
  

Referentie gemeente:

2019/00075/OV
  

Projectnaam gemeente:

plaatsen van een veranda
    

Ligging:

L.A. Schockaertstraat 148 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 1, sectie C, perceel 328C

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Fernando Cabaço, L.A. Schockaertstraat 148 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 24/06/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot plaatsen van een veranda.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.