Openbaar Onderzoek – Aanvraag Omgevingsvergunning voor het regulariseren van een uitbreiding van een woning

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019072736

Referentie gemeente:

2019/00126/OV

Projectnaam gemeente:

regulariseren van een uitbreiding van een woning
 

Ligging:

Karenberg 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 1, sectie C, perceel 96P

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door de heer Michel Decuyper, Karenberg 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Karenberg 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie C, perceel 96P
De aanvraag betreft het regulariseren van een uitbreiding van een woning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/07/2019 tot en met 28/08/2019.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 28/08/2019, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2019072736
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)