OMV_2019049572 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaand terras

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019049572
  

Referentie gemeente:

2019/00085/OV
  

Projectnaam gemeente:

verbouwen en uitbreiden van een bestaand terras
    

Ligging:

Burgemeesterstraat 29 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 2, sectie E, perceel 627G3

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Cedric Teller en Ingrid Robe, Burgemeesterstraat 29 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 24/06/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot verbouwen en uitbreiden van een bestaand terras.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.