OMV_2019033043 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van een (tijdelijk) verblijf voor seizoenarbeiders

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019033043
  

Referentie gemeente:

2019/00048/OV
  

Projectnaam gemeente:

regulariseren van een (tijdelijk) verblijf voor seizoenarbeiders
    

Ligging:

Postweg 20 te 1602 Vlezenbeek afdeling 6, sectie B, perceel 345A, 346E, 349

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van John Van Laethem, Lenniksebaan 1065 te 1602 Vlezenbeek, werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 20/05/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning op basis van de ingewonnen adviezen en de toetsing aan de omgeving.
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-
Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.