OMV_2019054821 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van gevelbekleding op gebouw

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019054821
  

Referentie gemeente:

2019/00092/OV
  

Projectnaam gemeente:

plaatsen van gevelbekleding op gebouw
    

Ligging:

Lenniksebaan 1309 te 1602 Vlezenbeek afdeling 6, sectie A, perceel 47M, 47N, 47P

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Jet Stukkens, Limmersweg 5 te 1840 Londerzeel, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 01/07/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot plaatsen van gevelbekleding op gebouw.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.