Openbaar Onderzoek – Aanvraag Omgevingsvergunning voor het renoveren van een woning

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019061079

Referentie gemeente:

2019/00097/OV

Projectnaam gemeente:

renoveren van een woning met uitbreidingen
 

Ligging:

Galgstraat 66 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 2, sectie E, perceel 62/02G

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door mevrouw Maria Anita Moura de Sà, Galgstraat 66 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Galgstraat 66 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging Afdeling 2, sectie E, perceel 62/02G
De aanvraag betreft het renoveren van een woning met uitbreidingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 01/08/2019 tot en met 30/08/2019.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 30/08/2019, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2019061079
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres:
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)