OMV_2019048099 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019048099
  

Referentie gemeente:

2019/00083/OV
  

Projectnaam gemeente:

bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband
    

Ligging:

Gaston Deruyverstraat 45A te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 1, sectie A, perceel 118K82, 118Z70

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Youssef El Belhadji, Biestebroeckstraat 46 te 1070 Anderlecht, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 24/06/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.