OMV_2019049762 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019049762
  

Referentie gemeente:

2019/00087/OV
  

Projectnaam gemeente:

bouwen van een eengezinswoning in open verband
    

Ligging:

Jozef Sluysstraat te 1602 Vlezenbeek afdeling 6, sectie B, perceel 280C

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Jean Luc Berckmans, Pedestraat 29 te 1602 Vlezenbeek, werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 01/07/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning op basis van de ingewonnen adviezen en de toetsing aan de omgeving.
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.