OMV_2019046637 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het wijzigen van bestemming op het gelijkvloers (inrichten van kinépraktijk)

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019046637
  

Referentie gemeente:

2019/00080/OV
  

Projectnaam gemeente:

wijzigen van bestemming op het gelijkvloers (inrichten van kinépraktijk)
    

Ligging:

Georges Wittouckstraat 209 bus GV te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 2, sectie E, perceel 343/02B7

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Lies Ann Simon, Hoogstraat 34 te 1600 Sint-Pieters Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 24/06/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot wijzigen van bestemming op het gelijkvloers (inrichten van kinépraktijk).
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.