OMV_2019043259 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van een handelshuis en eengezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019043259
  

Referentie gemeente:

2019/00081/OV
  

Projectnaam gemeente:

verbouwen van een handelshuis en eengezinswoning
    

Ligging:

Bergensesteenweg 478 bus 1, Bergensesteenweg 478 bus 2, Bergensesteenweg 478 A te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 2, sectie E, perceel 437/02D, 437/02R, 437/02S2

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van GG INVEST & CO (Geoffrey Lapeyronie), Dokter Lemoinelaan 1 bus 49 te 1070 Anderlecht, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 24/06/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een handelshuis en eengezinswoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.