OMV_2019059361 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een eengezinswoning met wijziging van het aantal woongelegenheden

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019059361
  

Referentie gemeente:

2019/00096/OV
  

Projectnaam gemeente:

uitbreiden van een eengezinswoning met wijziging van het aantal woongelegenheden
    

Ligging:

Leon Kreperlaan 12 bus 1 en bus 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 1, sectie A, perceel 118K78

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Adil Errougui en Diana Zlepca-Errougui, Leon Kreperlaan 12 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 15/07/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot uitbreiden van een eengezinswoning met wijziging van het aantal woongelegenheden.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.