OMV_2019086644 - Openbaar Onderzoek – Aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een villa

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019086644

Referentie gemeente:

2019/00138/OV

Projectnaam gemeente:

bouwen van een villa
 

Ligging:

Europalaan zn te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 2, sectie D, perceel 204F

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door mevrouw Christel Vandeperre, Sint-Laureinsstraat 16 bus A te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Europalaan zn te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging Afdeling 23582, sectie D, perceel 204F
De aanvraag betreft het bouwen van een villa.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 10/08/2019 tot en met 08/09/2019.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 08/09/2019, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2019086644
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres:
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)