Openbaar Onderzoek – Aanvraag Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een ééngezinswoning

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019084404

Referentie gemeente:

2019/00141/OV

Projectnaam gemeente:

verbouwen van een ééngezinswoning
 

Ligging:

Dageraadstraat 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 1, sectie B, perceel 144M

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door mevrouw Charlotte Reynders, Pater Damiaanlaan 3 bus 1EL te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Dageraadstraat 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging Afdeling 1, sectie B, perceel 144M
De aanvraag betreft het verbouwen van een ééngezinswoning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 12/08/2019 tot en met 10/09/2019.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 10/09/2019, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2019084404
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)