OMV_2019057699 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een woning op het gelijkvloers

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019057699
  

Referentie gemeente:

2019/00093/OV
  

Projectnaam gemeente:

uitbreiden van een woning op het gelijkvloers
    

Ligging:

Appelboomstraat 61 te 1602 Vlezenbeek afdeling 6, sectie D, perceel 444G

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Johan Vellemans en Goedele Deserrano, Appelboomstraat 61 te 1602 Vlezenbeek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 15/07/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot uitbreiden van een woning op het gelijkvloers.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.