OMV_2019063309 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het toevoegen van een doorgang tussen de garages van een reeds eerder verleende vergunning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019063309
  

Referentie gemeente:

2019/00103/OV
  

Projectnaam gemeente:

toevoegen van een doorgang tussen de garages van een eerder verleende vergunning (2018/00130/OV)
    

Ligging:

Bergensesteenweg 261 (bus 1 – 6), Bergensesteenweg 263 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 23582, sectie E, perceel 676B

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van B&B Real Estate (Jerry Berckmans), Peter Benoitstraat 18 te 1702 Dilbeek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 15/07/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot toevoegen van een doorgang tussen de garages van een eerder verleende vergunning (2018/00130/ov).
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.