OMV_2019083535 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van een shelter met een nieuwe buismast met hoogte van 10 meter

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019083535
  

Referentie gemeente:

2019/00137/OV
  

Projectnaam gemeente:

plaatsen van een shelter met een nieuwe buismast met een hoogte van 10 meter
    

Ligging:

Victor Maloustraat 78

Gegevens van de aanvrager
Broadcast Technology and Development, vertegenwoordigd door Lissens Inne, Axelsestraat 58 te 4537 Terneuzen

Beschrijving van de werken
Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een shelter met een nieuwe buismast met een hoogte van 10 meter.

Mededeling
Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat op 5 augustus 2019 bovenstaande omgevingsvergunningsaanvraag door het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid werd verleend onder voorwaarden.
De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of na afspraak op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente tot 30 dagen, te tellen vanaf de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.