OMV_2019005750 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het versoepelen van de parameter temperatuur voor lozing in oppervlaktewater

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019005750
  

Referentie gemeente:

2019-0280-BIJ-DEP-01
  

Projectnaam gemeente:

versoepelen van de parameter temperatuur voor lozing in oppervlaktewater
    

Ligging:

Lenniksebaan 1479 afdeling 6, sectie A, nrs 98b, 98a, 106g, 106f, 105f, 99b, 99a, 105g

Op 23 juli 2019 heeft de deputatie een omgevingsvergunning verleend met voorwaarden.
Iedereen kan deze beslissing inkijken op het gemeentehuis. U kan de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be. (ter inzage gelegde
beslissingen).