OMV_2018107706 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanpassen van de grondwaterwinningen en een update van de vergunning van brouwerij Belle Vue

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018107706
  

Referentie gemeente:

2019-0088-AGPP-DEP-02
  

Projectnaam gemeente:

aanpassen van de grondwaterwinningen en een update van de vergunning van brouwerij Belle Vue
    

Ligging:

Bergensesteenweg 144 afdeling 1, sectie A, 0094/00C002

Op 23 juli 2019 heeft de deputatie een omgevingsvergunning verleend met voorwaarden.
Iedereen kan deze beslissing inkijken op het gemeentehuis. U kan de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be. (ter inzage gelegde
beslissingen)