OMV_2019016649 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het wijzigen van een bestaande verkaveling "Rattendaal"

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019016649
  

Referentie gemeente:

2019/00006/VK
  

Projectnaam gemeente:

Wijzigen van een bestaande verkaveling "Rattendaal"
    

Ligging:

Jagersdal z/n te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 1, sectie B, perceel 143D10, 143E10

Gegevens van de aanvrager
Ahmed Minhal, Boulevard Sylvain Dupuis 110 bus 3 te 1070 Anderlecht.

Beschrijving van de werken
Het betreft een aanvraag tot wijzigen van een bestaande verkaveling "Rattendaal". De aanvraag omvat: verkavelen van gronden.

Mededeling
Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw heeft in de zitting van 24/06/2019 beslist dat het de vergunning afgeeft aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via het omgevingsloket.
De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of na afspraak op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente tot 30 dagen, te tellen vanaf de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.