Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een ééngezinswoning en een schuur voor landbouwdoeleinden

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019086808

Referentie gemeente:

2019/00154/OV

Projectnaam gemeente:

verbouwen van een ééngezinswoning en een schuur voor landbouwdoeleinden
 

Ligging:

Rattendaal 23, Rattendaal 23A te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 1, sectie B, perceel 312E, 312F, 314F

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door Kevin Vanderschueren en Ilse De Win, Oplombeekstraat 14 te 1755 Gooik en Johan Vanderschueren en Karin Plees, Rattendaal 23 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Rattendaal 23 en 23A te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie B, perceel 312E, 312F, 314F.
De aanvraag betreft het verbouwen van een ééngezinswoning en een schuur voor landbouwdoeleinden.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24/08/2019 tot en met 22/09/2019.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 22/09/2019, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/? openbaaronderzoek) met referentie OMV_2019086808
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/? openbaaronderzoek)