OMV_2018143912 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van de Drie Fonteinenbrug – fase 2: brug en ontsluitingswegen op rechteroever

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018143912
  

Referentie gemeente:

2019/00063/OV
  

Projectnaam gemeente:

bouwen Drie Fonteinenbrug - Fase 2: brug en ontsluitingswegen op rechteroever
    

Ligging:

Vaartkant-oost 4 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 22001, sectie A, perceel 14D3, 18A2, 67F3 en afdeling 23077, sectie A, perceel 142K2, 142L2, 146K, 146W, 146X, 146Y, 156G7, 156V5

Gegevens van de aanvrager
De Vlaamse Waterweg, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt

Beschrijving van de werken
Het betreft een aanvraag tot bouwen Drie Fonteinenbrug - fase 2: brug en ontsluitingswegen op rechteroever.

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting met volgende toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst: 15.1.1°, 16.3.1.1°, 17.1.2.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 17.3.6.1°a),
17.3.7.1°a), 17.3.8.1°, 17.4., 19.3.1°a), 29.5.2.1°a), 3.2.2°a),
3.4.1°b), 3.4.2°, 53.2.2°a), 6.4.1°, 6.5.1°, 61.2.1°

Mededeling
Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat op 14 augustus 2019 bovenstaande omgevingsvergunningsaanvraag door het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid werd verleend.
De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of na afspraak op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente tot 30 dagen, te tellen vanaf de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.