OMV_2019083434 - Aktename over een melding voor het plaatsen van een overkapping boven een bestaand terras

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2019083434
Referentie gemeente:2019/00026/ME
Projectnaam gemeente:het plaatsen van een overkapping boven een bestaand terras
Ligging:Garebaan 25A te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 3, sectie I, perceel 368S

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ingediend door Diane Lina Nevens met als adres garaebaan 25a te 1600 Sint-Pieters-Leeuw ontvangen.
De melding werd ingediend op 26/06/2019.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Garebaan 25A te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en met als kadastrale ligging afdeling 3, sectie I, perceel 368S.
De melding omvat: plaatsen van een overkapping boven een bestaand terras
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 29/07/2019 HET VOLGENDE BESLIST:
Artikel 1. Het college neemt akte van de melding.
Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.