OMV_2018094991 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het creëren van 2 loten voor open bebouwing

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018094991
  

Referentie gemeente:

2019/00009/VK
  

Projectnaam gemeente:

creëren van 2 loten voor open bebouwing
    

Ligging:

Hoogstraat 81, Hoogstraat 83 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 3, sectie K, perceel 209H

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Marc Denayer, Oudenakenstraat 31 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 29/07/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot creëren van 2 loten voor open bebouwing.
De aanvraag omvat: verkavelen van gronden.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.