OMV_2019047207 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunning voor het inrichten van een werfgebonden tussentijdse opslag, opslag en mechanisch behandelen van betonpuin en opslag van gasolie in bovengrondse brandstoftanks

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019047207
  

Referentie gemeente:

2019/00088/OV
  

Projectnaam gemeente:

inrichten van een werfgebonden tussentijdse opslag, opslag en mechanisch behandelen van betonpuin en opslag van gasolie in bovengrondse brandstoftanks
    

Ligging:

Beemdstraat te 1601 Ruisbroek afdeling 7, sectie A, perceel 427D, 428D, 429D, 430D, 431D, 432D, 433D, 434D, 435D

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Willemen Infra (Kurt Kesteloot), Booiebos 4 te 9031 Gent, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 12/08/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot inrichten van een werfgebonden tussentijdse opslag, opslag en mechanisch behandelen van betonpuin en opslag van gasolie in bovengrondse brandstoftanks.

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.