OMV_2019044574 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019044574
  

Referentie gemeente:

2019/00114/OV
  

Projectnaam gemeente:

bouwen van een halfopen eengezinswoning
    

Ligging:

Meersteen 6 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 2, sectie D, perceel 236D

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Aaron Desterke en Cynthia Vandenbranden, Joseph Depauwstraat 24A te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 12/08/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot bouwen van een halfopen eengezinswoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.