OMV_2019061313 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van tuinhuis met overkapping

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019061313
  

Referentie gemeente:

2019/00098/OV
  

Projectnaam gemeente:

plaatsen van tuinhuis met overkapping
    

Ligging:

Den Huysman 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 2, sectie D, perceel 143H2

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Guillaume Eylenbosch, Den Huysman 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw BELGIE, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 12/08/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot plaatsen van een tuinhuis met overkapping.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.