OMV_2019074932 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vernieuwen van ramen en deuren en het plaatsen van isolatie en sierpleister op voorgevel

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019074932
  

Referentie gemeente:

2019/00116/OV
  

Projectnaam gemeente:

vernieuwen van ramen en deuren en het plaatsen van isolatie en sierpleister op voorgevel
    

Ligging:

Tuinwijk Zuun 27 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 2, sectie E, perceel 454V

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Ionela Mihaela Simionescu, Tuinwijk Zuun 27 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 12/08/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot vernieuwen van ramen en deuren en het plaatsen van isolatie en sierpleister op voorgevel.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.