OMV_2019066935 - Bekendmaking beslissing (weigering) over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van 4 garages

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019066935
  

Referentie gemeente:

2019/00108/OV
  

Projectnaam gemeente:

regulariseren van 4 garages
    

Ligging:

Platanenlaan 58 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 2, sectie E, perceel 641S2

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Maria Rama, Sleutelbloemstraat 31 te 1731 Asse, werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 12/08/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning op basis van de ingewonnen adviezen en de toetsing aan de omgeving.
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen na de dag van publicatie op de gemeentelijke website.