OMV_2019084477 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van een hoogspanningscabine

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019084477
  

Referentie gemeente:

2019/00134/OV
  

Projectnaam gemeente:

plaatsen van een hoogspanningscabine
    

Ligging:

Meerweg 235 te 1601 Ruisbroek Afdeling 7, sectie B, perceel 60X

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Juliano De Almeida, Luttrebruglaan 46 te 1190 Vorst, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 12/08/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot plaatsen van een hoogspanningscabine.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.