OMV_2019050909 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een bestaand landbouwbedrijf met een aardappelloods en erfverharding

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019050909
  

Referentie gemeente:

2019/00089/OV
  

Projectnaam gemeente:

uitbreiden van een bestaand landbouwbedrijf met een aardappelloods en erfverharding
    

Ligging:

Oudenakenstraat 10 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 3, sectie I, perceel 836H, 846B, 846F, 846G

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Johan Kestens, Oudenakenstraat 10 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 12/08/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot uitbreiden van een bestaand landbouwbedrijf met een aardappelloods en erfverharding.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.