OMV_2019048601 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van een verbouwing van een driegevel eengezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019048601
  

Referentie gemeente:

2019/00111/OV
  

Projectnaam gemeente:

regulariseren van een verbouwing van een driegevel eengezinswoning
    

Ligging:

L.A. Schockaertstraat 74 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 1, sectie A, perceel 118H49

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Kamil Bobrowicz, L.A. Schockaertstraat 74 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 12/08/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot regulariseren van een verbouwing van een driegevel eengezinswoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.