OMV_2019070367 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van een rijwoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019070367
  

Referentie gemeente:

2019/00112/OV
  

Projectnaam gemeente:

slopen van een rijwoning
    

Ligging:

Eugène Ghijsstraat 18 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 1, sectie A, perceel 160B15

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Javier Fernandez, Eugène Ghijsstraat 20 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 15/07/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot slopen van een rijwoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.