OMV_2019076610 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van een eengezinswoning bij een bestaande ongewijzigde handelszaak

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019076610
  

Referentie gemeente:

2019/00119/OV
  

Projectnaam gemeente:

verbouwen van een eengezinswoning bij een bestaande ongewijzigde handelszaak
    

Ligging:

Bergensesteenweg 775A te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 3, sectie G, perceel 22/02L

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Constant Marino Francotte, Brabantsebaan 338 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 26/08/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning op basis van de ingewonnen adviezen en de toetsing aan de omgeving.
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.