OMV_2019078639 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een garage bij een bestaande woning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019078639
  

Referentie gemeente:

2019/00122/OV
  

Projectnaam gemeente:

bouwen van een garage bij een bestaande woning
    

Ligging:

Jan Baptist Troucheaustraat 54 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 2, sectie E, perceel 106K, 106T

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Stijn Depreter – Tessa Agneessens, Jan Baptist Troucheaustraat 54 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 26/08/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot bouwen van een garage bij een bestaande woning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.