OMV_2019008881 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van gebouwen in het kader van een sanering

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019008881
  

Referentie gemeente:

2019/00106/OV
  

Projectnaam gemeente:

slopen van gebouwen in het kader van een sanering
    

Ligging:

Galgstraat 38 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 2, sectie E, perceel 116N2

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Joris Crynen, Fabrieksweg 13 te 3190 Boortmeerbeek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 26/08/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot slopen van gebouwen in het kader van een sanering.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.