OMV_2019112296 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het regulariseren van 4 garages

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019112296

Referentie gemeente:

2019/00175/OV

Projectnaam gemeente:

regulariseren van 4 garages
 

Ligging:

Platanenlaan 58 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 2, sectie E, perceel 641S2

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door mevrouw Maria Rama, Sleutelbloemstraat 31 te 1731 Asse, een omgevingsvergunning is ingediend bij
het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Platanenlaan 58 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging Afdeling 2, sectie E, perceel 641S2
De aanvraag betreft het regulariseren van 4 garages.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 02/10/2019 tot en met 31/10/2019.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 31/10/2019, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek met referentie OMV_2019112296
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres:
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via het omgevingsloket
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek