OMV_2019084550 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een driegevel eengezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019084550
  

Referentie gemeente:

2019/00135/OV
  

Projectnaam gemeente:

bouwen van een driegevel eengezinswoning
    

Ligging:

J.B. Wautersstraat 91 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 2, sectie E, perceel 424F

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Gabriel Valle Tamayo en Cindy Voisin, Ruisbroeksesteenweg 195 te 1601 Ruisbroek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 09/09/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot bouwen van een driegevel eengezinswoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.